ร่วมงานกับเรา

ออกแบบ เครื่องประดับ

เจ้าหน้าที่ค้นคว้าและวิจัย

เจ้าหน้าที่ค้นคว้าและวิจัย

รับผิดชอบด้านการค้นหาสินค้าที่มีแนวโน้มที่จะเป็นที่นิยมในพื้นต่างๆทั่วโลก
ตำแหน่งที่กำลังเปิดรับสมัครได้แก่

เจ้าหน้าที่ค้นคว้าและวิจัย

เจ้าหน้าที่สำหรับค้นหาและจัดซื้อเช่นเครื่องประดับและเสื้อผ้าที่ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นจากพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย
ค้นหาคู่ค้ารายใหม่และเจรจาต่อรองกับคู่ค้าของบริษัท โดยใช้ความสามารถด้านการสื่อสารได้คล่องแคล่วกว่าผู้อื่น รับผิดชอบสินค้าให้เป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่น
เนื่องจากต้องมีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ของประเทศญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

© 2012 - Siam Washin Co., Ltd.