ร่วมงานกับเรา

ออกแบบ เครื่องประดับ

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน 1

สมัครงาน

รับผิดชอบด้านการพัฒนาและการเติบโตของบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของสำนักงานใหญ่
ตำแหน่งที่กำลังเปิดรับสมัครได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหาร(สนับสนุนการจัดการบริษัท) รองรับการเพิ่มยอดขาย ดูแลการเงิน พัฒนาสินค้ารวมทั้งพัฒนาบุคลากรในบริษัท
เนื่องจากต้องมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารของประเทศญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

© 2012 - Siam Washin Co., Ltd.