ร่วมงานกับเรา

ออกแบบ เครื่องประดับ

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน 2

สมัครงาน

รับผิดชอบด้านการผลิตสินค้าให้ดียิ่งขึ้น โดย ''นักสร้างสรรค์มืออาชีพ''
ตำแหน่งที่กำลังเปิดรับสมัครได้แก่ เจ้าหน้าที่การจัดการการผลิตเครื่องประดับ
ประชุมร่วมกับนักออกแบบและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่จัดเวิร์คช็อปสำหรับการผลิตสินค้าให้เหมาะกับภาพลักษณ์
เนื่องจากต้องมีการประชุมร่วมกับนักออกแบบของประเทศญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

© 2012 - Siam Washin Co., Ltd.