ร่วมงานกับเรา

ออกแบบ เครื่องประดับ

เจ้าหน้าที่ ขัดเงินในขั้นตอนสุดท้าย (ขัดผิวเงิน)

เจ้าหน้าที่ ขัดเงินในขั้นตอนสุดท้าย

รับผิดชอบการจัดการขั้นตอนสุดท้ายของเครื่องประดับหลังจากการวางแผน ออกแบบและผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตำแหน่งที่กำลังเปิดรับสมัครได้แก่ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตโดยเน้นที่การขัดผิวเงินของเครื่องประดับ

เจ้าหน้าที่ ขัดเงินในขั้นตอนสุดท้าย

ไม่เพียงแต่ผลิตสินค้าตามคำแนะนำของนักออกแบบเท่านั้น ต้องนำเสนอเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้นแก่นักออกแบบด้วย

© 2012 - Siam Washin Co., Ltd.