ร่วมงานกับเรา

ออกแบบ เครื่องประดับ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ

เป็นอีกหนึ่งงานที่สำคัญโดยรับผิดชอบด้านการตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายของสินค้าที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตำแหน่งที่กำลังเปิดรับสมัครได้แก่ เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาคุณภาพของสินค้า

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ 2

รองรับงานเครื่องประดับที่มีคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นโดยการตรวจสอบด้วยสายตาที่เฉียบแหลม ว่าสินค้าออกแบบตามที่ได้กำหนดหรือไม่ ติดตามการส่งสินค้าให้กับคู่ค้าเรียบร้อยหรือไม่

© 2012 - Siam Washin Co., Ltd.