ร่วมงานกับเรา

ออกแบบ เครื่องประดับ

ร่วมงานกับเรา

สมัครงาน

รับสมัครพนักงานที่พร้อมร่วมงานไปกับเราโดยเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่ม ''นักสร้างสรรค์มืออาชีพ'' รับผิดชอบตั้งแต่การวางแผนเกี่ยวกับเครื่องประดับ รวมทั้งการผลิตและการขาย ไปพร้อมกับพนักงานบริษัทในเครือของประเทศญี่ปุ่น

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน 1

รับผิดชอบด้านการพัฒนาและการเติบโตของบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของสำนักงานใหญ่

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน 2

รับผิดชอบด้านการผลิตสินค้าให้ดียิ่งขึ้น โดย ''นักสร้างสรรค์มืออาชีพ''

เจ้าหน้าที่ ขัดเงินในขั้นตอนสุดท้าย (ขัดผิวเงิน)

รับผิดชอบการจัดการขั้นตอนสุดท้ายของเครื่องประดับหลังจากการวางแผน ออกแบบและผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เจ้าหน้าที่ค้นคว้าและวิจัย

รับผิดชอบด้านการค้นหาสินค้าที่มีแนวโน้มที่จะเป็นที่นิยมในพื้นต่างๆทั่วโลก

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ

เป็นอีกหนึ่งงานที่สำคัญโดยรับผิดชอบด้านการตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายของสินค้าที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เจ้าหน้าที่เย็บจักร

รับผิดชอบด้านการผลิตเสื้อผ้า, ของชิ้นเล็กชิ้นน้อย, เครื่องประดับไปพร้อมๆกับการประชุมร่วมกับนักออกแบบ

© 2012 - Siam Washin Co., Ltd.