ร่วมงานกับเรา

ออกแบบ เครื่องประดับ

เจ้าหน้าที่เย็บจักร

เจ้าหน้าที่เย็บจักร

รับผิดชอบด้านการผลิตเสื้อผ้า, ของชิ้นเล็กชิ้นน้อย, เครื่องประดับไปพร้อมๆกับการประชุมร่วมกับนักออกแบบ
เจ้าหน้าที่ดูแลงานตกแต่งเครื่องประดับโดยการประกอบวัสดุต่างๆเข้าด้วยกัน เมื่อชำนาญงานแล้ว สามารถนำเสนอเครื่องประดับที่ได้รับการออกแบบด้วยตนเองได้

© 2012 - Siam Washin Co., Ltd.